Friday, May 24, 2013

პროექტი

პროექტის სახელი:  პირველი ქართული სკოლები.
პროექტის მოკლე აღწერა:
თვითმპყრობელობის  კოლონიზატორული პოლიტიკის  სუსხი მკვეთრად  იგრძნობოდა    სახა;ლხო  განათლების  დარგშიც.  ცარიზმი ცდილობდა ეროვნული  სწავლა აღზრდის  სისტემა  ძირფესვიანად  აღმოეფხვრა  და  მთელი  სახალხო  განათლება  თავისი  რუსიფიკატორული  ამოცანების  სამსახურში ჩაეყენებინა.
   საქართველოს  დაპყრობის  შემდეგ  მეფის  მთავრომბამ   გადაჭრით  უარყო ჯერ კიდევ  XVIII ს-ის  დასასრულს  ქართლ-კახეთის  სამეფო  კარზე  შემუშავებული  პროექტი  თბილისში, თელავსა  და  გორში   უმაღლესი  სასწავლებლების დაარსების  შესახებ. მან  არსებული  თელავის  სემინარია  და  სხავა  ქართული  სასწავლებლებიც  გააუქმა  და  რუსული  სკოლების  გახსნას  შეუდგა.
პროექტის
 სრული აღწერა:
     1802 წ  თბილისში  გაიხსნა პირველი  რუსული  დაწყებითი სასწავლებელი. მაგრამ იმის  გამო,  რომ მოსწავლეებმა  რუსული  ენა  არ  იცოდნენ, ამ   სასწავლებელმა  მხოლოდ  ერთ  წელს  იარსება. 1804  წ  გაიხსნა თბილისის კეთილშობილთა  სასწავლებელი, რომელიც 1830 წ  გიმნაზიათ  გადაკეთდა. 1850  წ  გაიხსნა   ქუთაისის   გიმნაზია   თბილისის  მეორე ( კომერციული)  გიმნაზიაც.50-60  -იან წლწბში თბილისისა  და  ქუთაისის  გიმნაზიებში  აღიზარდა   ქართველ მწერათა  და  საზოგადო  მოღვაწეთა  ახალი პლიადა:  ილია  ჭავჭავაძე,   აკაკი  წერეთელი,  გიორგი  წერეთელი,  ნიკო  ნიკოლაძე, ალ. ყაზბეგი  და   სხვანი.
   XIX საუკუნის  სამოციანი  წლების  მიღვაწეებმა ,,თერგდალეულებმა“   საქართველოში  წინა პლანზე  წამოწიეს ქართულ  ენაზე:   განათლების  მიღება, წირვა-ლოცვა, ქართული  ჟურნალ  გაზეთების  გამოცემა  და  ა.შ.  1879 წ. დაარსდა  წერაკითხვის  გამავრცელებელი  საზოგადოება, რომელმაც  დიდი  წვლილი  შეიტანა  ქართველთა  ცნობიერების  განვითარებაში.  ქართული საადგილმამულო  ბანკის  დაფინანსებით  და დიდი  ქართველი  პედაგოგის იოსებ  ოცხელის  თაოსნობით 1880  წ  ქუთაისში დაარსდა  ქართული  სათავადაზნაურო  გიმნაზია,  რომელმაც  დიდი როლი შეასრულა ქართული  ნაციონალური  ცნობიერების  გაღვივებაში. ბევრმა  მათ  შორიას ამ სკოლის მოსწავლეებმა,  ცოტა  თუი  იცის  ამ  გიმნაზიის  ისტორიის  შესახებ  რა  სახსრებით  დაარსდა, ვინ  მოღვაწეობდა  ამ  სკოლაში,  ვინ  იყვნენ  ამ  სკოლის აღზრდილები,  130 წლის  მანძილზე  რა მნიშვნელოვანი  წვლილი შეიტანა  საქართველოს  განათლების  საქამეში.   მოსწავლეები  ქუთაისის  ცენტრალურ  არქივში მოიძიებენ  მასალებს  სკოლის  დაარსების  შესახებ.,  დაამზადებენ  პოსტერებს ,  რომელზეც  ასახული  იქნებასკოლის  ძველი  და  თანამედროვე  ცხოვრება.
მონაწილეთა ასაკი:
VIII  კლასი

ვადები / ხანგრძლივობა:
ორი  კვირა
პროექტის შესაძლო აქტივობები კლასში:
ინფორმაციის მოძიება ინტერნეტის საშუალებით, პრეზენტაცია.

მოსალოდნელი შედეგები:
მოეწყობა ფოტო და საარქივო მასალების გამოფენა, შეივსება სკოლის მუზეუმი, დამზადდება და გამოიფინება პოსტერები.

სარგებელი სხვებისათვის:
მიიღებენ მრავალფეროვან და სრულ ინფორმაციას პირველ ქართულ სკოლებზე, მოსწავლეებს გაუღვივდებათ ინტერესი  წარსულის მიმართ და გაუღრმავდებათ პატრიოტული, მოქალაქეობრივი თვითშეგნება.

სამუშაო ენა:
ქართული.

ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი:
ისტ.VIII.1.   მოსწავლეს  სეუძლია დააკავშიროს ფაქტები  და  მოვლენები  შესაბამის   ისტორიულ  ეპოქასთან.
ისტ.VIII.17.   მოსწავლე  შეუძლია  შეისწავლოს   განათლების  სისტემის  საფუძვლები.
პროექტის ფასილიტატორი:
ხათუნა  აფრიდონიძე

თარიღი :   22.05.2013 წ


No comments:

Post a Comment

სასწავლო დამატებითი მასალები

მარო მაყაშვილი .დღიური

http://en.calameo.com/read/00448966964b2b17413ae